Ấm chén tử sa Nghi Hưng Trung Quốc Nghệ Nhân Cao Cấp

Ấm chén tử sa Nghi Hưng Trung Quốc sản xuát bởi Nghệ Nhân Cao Cấp. Quý khách lưu ý sản phẩm có sổ chứng nhận đi kèm hộp cao cấp