Bộ Gắp Trà lọc trà và chuyên trà

các dụng cụ thưởng thức trà khác bao gồm bộ gắp trà, lọc trà, chuyên trà, tống..vv là những dụng cụ trà không thể thiếu trong một buổi tiệc trà thành công.