- Quý khách được đổi hàng trong vòng 7 ngày. Nếu quý khách muốn đổi sang loại trà khác, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

- Địa chỉ  52A Thanh Đa - Phường 27 - Quận Bình Thạnh - Tp. HCM.