Văn hóa Trà Thái Nguyên, Văn hóa Chè Thái Nguyên

văn hóa trà thái nguyên tân cương, văn hóa chè thái nguyên tân cương

trà xanh thái nguyên, kiến thức về trà, trà đạo,Văn hóa dùng Trà Thái Nguyên ngày càng thay đổi theo chiều hướng công nghiệp hóa, vì vậy để giữ gìn văn hóa dùng Chè Thái Nguyên chúng tôi xin chung góp một phần công sức nhỏ bé của mình và việc tuyên truyền cho mọi người về Văn hóa Trà Xưa. văn hóa uống trà,