trà sen Tây Hồ, trà sen cao cấp

Trà sen Tây Hồ được xem là quốc ẩm của người Việt. Mỗi chén trà sen chứa đựng nét văn hóa của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, mang nét đẹp và cốt cách của người Hà Nội xưa.