trà cổ thụ, trà tà xùa, trà shan tuyết

Trà cổ thụ tây bắc, trà cổ thụ suối giàng.

Trà cổ thụ tây bắc, trà cổ thụ suối giàng từ lâu đã rất nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước.